Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gorgol Andrzej

Andrzej Marek Gorgol

ur. w 1964 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
Od 1979 roku jako uczeń I LO w Puławach był kolporterem pism niezależnych („Opinia”, „Robotnik”, „Spotkania – Niezależne Pismo Młodych Katolików”, „Droga”, „Bratniak”) oraz współzałożycielem nielegalnej puławskiej organizacji młodzieżowej Konfederacja Ludzi Wolnych, przekształconej we wrześniu 1981 r. w Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży, którym kierował. Wchodził w skład redakcji pisma „Zawiszak” wydawanego przez puławskie środowisko Niezależnego Ruchu Harcerskiego. Po 13 grudnia 1981 r. był przewodniczącym tzw. młodzieżowych struktur piątkowych wspierających działania Komitetu Obrony Narodowej „S” w Puławach (akcje ulotkowe, kolportaż, druk); założycielem, redaktorem, wydawcą i drukarzem podziemnego pisma młodzieżowego „Kret”. 13 lipca 1982 roku został aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lublinie, zwolniony 2 sierpnia 1982 r. W latach 1984-1988 był także drukarzem w podziemnym wydawnictwie CiS. Do 1989 roku zajmował się również kolportażem wydawnictw podziemnych (książek CiS-u, NOWej, Woli i ABC). W latach 1987-1988 Andrzej Gorgol był przewodniczącym podziemnej Komisji Uczelnianej NZS UMCS, członkiem MKK NZS w Lublinie, członkiem Ruchu Młodzieży Demokratycznej i współorganizatorem Porozumienia Koziołek, integrującego w Lublinie środowiska NZS, KPN, Ruchu Młodzieży Niezależnej i Ruchu WiP.  W 1988 roku  był  także współzałożycielem i wydawcą pisma „Koziołek”. Jako współorganizator manifestacji studenckich w Lublinie w marcu i maju 1988 roku był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej