Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Blechewicz Jan
Jan Blechewicz
ur. w 1947 roku w m. Przechlewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014

Biogram

Jan Blechewicz pracował w Fabryce Maszyn Rolniczych „Famarol” w Słupsku. Zajmował się produkcją ulotek. Był założycielem Komitetu Strajkowego, a następnie przez trzy kolejne kadencje wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Za swoją działalność opozycyjną w dniu 5 listopada 1982r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i początkowo przydzielony do kompanii pontonowej, następnie do kompani inżynieryjno-drogowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN