Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Rzepa

ur. w 1945 roku w m. Jaworsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pan Tadeusz Rzepa działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL. Aktywnie uczestniczył w pracach NSZZ „Solidarność’, do którego należał od września 1980 r. Był współorganizatorem struktur „Solidarności” przy Kopalni Węgla Kamienego „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim, gdzie pracował. W dniach 29 VIII-3 IX 1980 r. uczestniczył w strajku na w/w kopalni. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13-15 XII 1981 r. Pan Tadeusz Rzepa uczestniczył w strajku okupacyjnym na wspomnianej kopalni. 
Ponadto zaangażował się w rozpowszechnianie prasy podziemnej, brał udział w licznych akcjach ulotkowych oraz malowania haseł na murach. 
W sierpniu 1988 r. był współorganizatorem strajku na KWK „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim, wszedł także w skład Komitetu Strajkowego. 
Za udział w strajkuTadeusz Rzepa został dyscyplinarnie zwolniony z pracy, przywrócony po dwóch tygodniach. W dniu 19 VIII 1988 r. został oddelegowany do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) przy KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. 
Od grudnia 1988 r. wszedł w skład Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KWK „1 Maja”. 
W lutym 1989 r. Pan Tadeusz Rzepa brał udział w II Walnym Zgromadzeniu działaczy NSZZ „ Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej