Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Włoch Antoni

Antoni Włoch

ur. w 1946 roku w m. Ustroń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Antoni Włoch w sierpniu 1980 r. był członkiem prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W NSZZ „Solidarność” pełnił funkcję członka Prezydium Komisji Zakładowej przy FSM w Bielsku-Białej oraz wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, następnie członka Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie. Jako Przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy FSM w Bielsku-Białej miał kierować jedną z najbardziej radykalnych grup działaczy związkowych w fabryce, której działalność wymierzona była przeciwko partii i rządowi. 
Pan Antoni Włoch już w grudniu 1981 r. brał udział w spotkaniach mających na celu utworzenie podziemnych struktur „Solidarności” pod nazwą „Trzeci Szereg”. Celem powstałej grupy, której członkiem był również Pan Antoni Włoch, było gromadzenie informacji o losach czołowych działaczy związkowych Podbeskidzia oraz przejawach restrykcji ze strony władz, następnie informacje te miały być przekazywane do publicznej wiadomości. Stworzono również siatkę osób sprawdzonych, gotowych do działalności konspiracyjnej. 
W lutym 1982 r. Panu Antoniemu Włochowi przydzielono nadzorowanie druku ulotek. W marcu 1982 r. wydano pierwszy numer biuletynu „Solidarność Podbeskidzia”, w czym bardzo dużą zasługę miał Antoni Włoch. Internowany dnia 13 V 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. W czasie internowania zbierał informacje o internowanych, które przekazywał do druku w biuletynie. Uchylenie internowania nastąpiło dnia 1 XII 1982 r. 
W dniu 17 VIII 1983 r. Pan Antoni Włoch wraz z rodziną wyjechał na pobyt stały do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Dariusz Węgrzyn „Od pierwszego strajku do „Trzeciego Szeregu”. NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie (1980-1983). Katowice 2013