Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gudra Czesław

Czesław Paweł Gudra

ur. w 1952 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Czesław Gudra działał w strukturach NSZZ „Solidarność” Węzła PKP w Kępnie. Od jesieni 1982 r. do marca 1984 r. w ramach kępińskiej grupy Solidarności Walczącej „Harpun” zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, broszur i ulotek, które również osobiście przywoził z Wrocławia oraz książek wydawanych w drugim obiegu. Brał udział w zebraniach patriotyczno-religijnych młodzieży organizowanych w latach 1985–1988 w parafii św. Marcina Biskupa w Kępnie; w czerwcu 1987 r. z tzw. Młodzieżową Grupą Piątkową uczestniczył w spotkaniach z Janem Pawłem II w Tarnowie i Gdańsku. W 1989 r. zaangażował się w kampanię wyborczą prowadzoną przez Komitet Obywatelski w Kępnie.
Biogram opracowano na podstawie:
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • S. Kowalski, „Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 r.”, Kępno 2018
  • G. Schlender, „Solidarność Wielkopolski Południowej w latach 1980-2001. Zarys dziejów”, Kalisz 2001
  • G. Schlender, „NSZZ »Solidarność« w województwie kaliskim w latach 1980-1990”, Kalisz 2006;
  • G. Schlender, „»Harpun« - Solidarność Walcząca w Kępnie”, „Tygodnik Kępiński” 2008, nr 50;
  • G. Schlender, „Młodzieżowa Grupa Piątkowa” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989”, t. 2, Warszawa 2012.