Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Danuta Romana Thier
ur. w 1940 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2017

Biogram

Danuta Romana Thier od 1962 r. pracowała jako laborantka w Zakładach Płyt Pilśniowych w Przemyślu. Od 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność”, została też zatrudniona na etacie sekretarki Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego działała w ramach Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” m.in. kolportując nielegalne ulotki oraz organizując pomoc charytatywną dla rodzin osób internowanych. Była również zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Klubu Inteligencji Katolickiej w Przemyślu. Ze względu na podejrzenie o prowadzenie nielegalnej działalności była zatrzymywana i przesłuchiwana przez funkcjonariuszy SB, a w jej mieszkaniu przeprowadzano przeszukania. Została również w miejscu pracy przeniesiona ze stanowiska laborantki na stanowisko stróża. Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1989.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej