Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Staniszewski  Stanisław

Stanisław Staniszewski

ur. w 1947 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Stanisław Staniszewski w latach 1980-1981 pracował w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych i Budownictwa „Elektromontaż” w Krakowie, a po powrocie z Iraku w 1983 r. zatrudnił się w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Jarosławiu. Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”.
Był zaangażowany w działalność jednej z konspiracyjnych grup kolporterskich istniejącej w latach 1982-1985 przy parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu. Grupa ta współpracowała między innymi z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Należał ponadto do Duszpasterstwa Ludzi Pracy działającego przy kościele O.O. Dominikanów w Jarosławiu oraz uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych. W latach 1988-1989 współpracował na terenie Jarosławia z działaczami Konfederacji Polski Niepodległej. W związku z podejrzeniami o kolportaż nielegalnych wydawnictw był zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB w 1982 i 1985 roku. Podczas rewizji w jego mieszkaniu w 1986 r. znaleźli oni kilka nielegalnych ulotek. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1987-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej