Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Adamczyk Tadeusz

Tadeusz Jan Adamczyk

ur. w 1946 roku w m. Zakrzówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2016
Biogram
Tadeusz Jan Adamczyk pracował w Kopalni „Jeziórko” działającej w ramach przedsiębiorstwa Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol”. We wrześniu 1980 r. był współorganizatorem strajku w Kopalni „Jeziórko”. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego. Został członkiem Komisji Przedsiębiorstwa NSZZ „Solidarność” w
KiZPS „Siarkopol”. 25.01.1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Sandomierzu, z którego zwolniono go 27 stycznia, po czym został internowany na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Tarnobrzegu z 27.01.1982 r. W okresie od 5.02.1982 r. do 3.03.1982 r. był osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej