Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cichocki Adam

Adam Cichocki

ur. w 1956 roku w m. Namysłów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2015
Biogram
Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od 1977 roku.  W czasie studiów w Szczecinie i na KUL w Lublinie zaangażowany był w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W grudniu 1979 r. został zatrzymany w Łodzi, podczas zjazdu członków ROPCiO. W 1978 r. uczestniczył w akcji kolportażu ulotek przed wyborami do rad narodowych. Był także dostarczycielem literatury bezdebitowej. W styczniu 1980 r. był jednym z założycieli nielegalnego Komitetu Obrony Jasnej Góry na KUL-u. W dniach 26-30.08.1980 r. był uczestnikiem głodówki w kościele Świętego Ducha w Lublinie w solidarności ze strajkującymi na Wybrzeżu. Pan Adam Cichocki był również pracownikiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, współpracował z redakcją pisma „Miesiące”. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się. 8.02.1982 r. został internowany i osadzony Ośrodku Odosobnienia we Włodawie. 8.04. 1982 r., w trakcie internowania, został aresztowany pod zarzutem przygotowywania i kolportowania Biuletynu Informacyjnego Zarządu Regionu i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. 6.05.1982 r. skazany został przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie na 3 lata więzienia oraz utratę praw publicznych na 3 lata. Osadzony został w Zakładzie Karnym w Łęczycy, a następnie w Hrubieszowie. 12.04.1983 r. zwolniony został na mocy aktu łaski Rady Państwa na 3-letni okres próbny. Po zwolnieniu z więzienia nie zaniechał działalności w nielegalnych strukturach „Solidarności”. Był organizatorem i animatorem kursów w Studium Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła przy Kurii Biskupiej w Lublinie, które było miejscem spotkań kręgów opozycyjnych i wielu aktywistów „Solidarności”. Z powodu swojej działalności Pan Adam Cichocki był inwigilowany i kontrolowany przez SB oraz wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze, m.in. przed wizytą Jana Pawła II w Lublinie w 1987 r. Formą represji wobec Pana Adama Cichockiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w 1982 r. na 2 lata i odmowa wydania paszportu na pielgrzymkę do Włoch w 1985 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej