Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Naworski Leszek

Leszek Ignacy Naworski

ur. w 1952 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Leszek Naworski, technik elektryk w Zakładach Mleczarskich w Olsztynie.
Był członkiem NSZZ "Solidarność".
 We wrześniu 1980 r. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy, po wprowadzeniu 13.12.1981 r. stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. W maju 1982 r. wziął udział w marszu protestacyjnym w Olsztynie, w związku z czym w dniu 15.05.1982 r. został internowany. Początkowo osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie, a następnie w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Zwolniony z internowania w dniu 15.12.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej