Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Woroniecki Andrzej

Andrzej Joachim Woroniecki

ur. w 1949 roku w m. Piła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów "Inwestprojekt" w Katowicach. W 1982 r. współorganizował Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Chorzowie. W ramach działalności w MKK drukował i kolportował nielegalne wydawnictwa takie jak „Solidarność Hutnicza”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Tygodnik Mazowsze”, „RIS”, „Pik”, „Wolny Związkowiec”, „Szerszeń”. Był założycielem i wydawcą pisma „Nasza Solidarność”. Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną 17 grudnia 1983 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, w którym przebywał do 23 lipca 1984 r. W dniu 31 lipca 1984 r. prowadzone przeciwko niemu postępowanie zostało umorzone na podstawie ustawy amnestyjnej. Z powodów politycznych w 1987 r. wyjechał na stałe do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989. T. 1. Warszawa 2010