Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nalichowski Jerzy

Jerzy Kazimierz Nalichowski

ur. w 1944 roku w m. Praszka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Pan Jerzy Nalichowski od września 1980 r. należał do „Solidarności” oraz Komitetu Założycielskiego w Hydro-Mechu. W grudniu 1980 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Oddziałowej KZ „S” na Politechnice Wrocławskiej. Od lutego do grudnia 1981 r. był członkiem Komisji Koordynacyjnej „S” Kowarskich Zakładów Pracy. 
Dnia 17 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze i Głogowie, gdzie był jedym z inicjatorów i uczestników akcji protestacyjnych i głodówek. Zwolniony 22 czerwca 1982 r. 
Od maja 1983 do kwietnia 1984 r. Pan Jerzy Nalichowski został założycielem i autorem większości tekstów oraz redaktorem i wydawcą podziemnego pisma „Dywanik” w Kowarach. Od listopada 1983 do września 1986 r. należał do członków Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Regionu Jeleniogórskiego, a od października 1986 do lutego 1989 r. był członkiem Tymczasowej Rady „S” Region Jelenia Góra. 
W latach 1982-1989 Pan Jerzy Nalichowski zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, był organizatorem wielu akcji ulotkowych i plakatowych oraz współpracował z RKS Dolny Śląsk.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej