Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sobolewski Marek

Marek Waldemar Sobolewski

ur. w 1966 roku w m. Gorzów Wlkp.
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
Marek Waldemar Sobolewski swoją opozycyjną działalność rozpoczął w 1982 r., w działającej na terenie Gorzowa Wlkp. nielegalnej organizacji  pn. „Młodzieżowy Ruch Oporu”. Zajmował się m.in. kolportowaniem ulotek i literatury bezdebitowej oraz malowaniem na gorzowskich budynkach antysystemowych haseł. Wobec Marka Sobolewskiego, dnia 8.11.1982 r., zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego zatrzymania w Schronisku dla Nieletnich w Głogowie. Wyrokiem Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Gorzowie Wlkp. z dnia 28.12.1982 r., Marek Sobolewski został skazany na karę umieszczenia w Zakładzie Poprawczym, w zawieszeniu na dwa lata i dozór kuratora. 
Od wiosny 1983 r. p. Sobolewski kontynuował działalność opozycyjną w organizacji pn. Ruch Młodzieży Niezależnej. Zajmował się w niej kolportażem podziemnych wydawnictw oraz malowaniem na gorzowskich murach antykomunistycznych haseł. Po raz kolejny Marek Sobolewski został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO i SB w dniu 1.05.1984 r., w okolicach katedry gorzowskiej. Doszło tam wówczas do wystąpień, w których brał udział zatrzymany p. Sobolewski. Dnia 3.05.1984 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. postanowił zastosować wobec Marka Sobolewskiego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego do 1.07.1984 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. postanowieniem z 11.05.1984 r. zmienił areszt tymczasowy w dozór milicyjny. Dnia 10.05.1984 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie, przedstawił Markowi Sobolewskiemu akt oskarżenia o wywoływanie niepokoju publicznego, tj. o czyn z art. 282 par. 1 kk. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z 27.06.1984 r., Marek Sobolewski został skazany na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata. Do ponownego zatrzymania p. Sobolewskiego doszło w styczniu 1988 r.
 Za rozpowszechnianie ulotek i wywieszenie transparentu z hasłami antysystemowymi został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń, karą grzywny w wysokości 30.000 zł. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN