Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Kopeć
ur. w 1946 roku w m. Osiek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019

Biogram

Pan Andrzej Kopeć po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął działalność opozycyjną na terenie „PZL -Hydral” we Wrocławiu, gdzie był zatrudniony.W okresie od grudnia 1981 do czerwca 1989  r.  zajmował się kolportażem ulotek oraz prasy podziemnej. W związku z prowadzoną działalnością był kilkukrotnie zatrzymywany a jego mieszkanie było przeszukiwane.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej