Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Kopeć

ur. w 1946 roku w m. Osiek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019
Biogram
Pan Andrzej Kopeć po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął działalność opozycyjną na terenie „PZL -Hydral” we Wrocławiu, gdzie był zatrudniony.W okresie od grudnia 1981 do czerwca 1989  r.  zajmował się kolportażem ulotek oraz prasy podziemnej. W związku z prowadzoną działalnością był kilkukrotnie zatrzymywany a jego mieszkanie było przeszukiwane.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej