Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gil Waldemar

Waldemar Mikołaj Gil

ur. w 1951 roku w m. Zamość
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015
Biogram
Waldemar Mikołaj Gil w dniu 17.12.1970 r. uczestniczył w demonstracji i wiecu w Zarządzie Portu Szczecin. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w proteście solidarnościowym ze strajkującymi stoczniowcami. Był współredaktorem postulatów pracowniczych. 
Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Komitetu Zakładowego w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczecińskim. W listopadzie 1980 r. był sygnatariuszem porozumienia między „Solidarnością”, a ministrem komunikacji i ministrem pracy i polityki społecznej. Od 1981 r. pełnił rolę przewodniczącego Podregionu „Solidarność” w Stargardzie Szczecińskim oraz członka Prezydium Porozumienia „Solidarność” Pracowników ZNTK w Polsce, odpowiedzialnego za realizację spraw związkowych. W czerwcu i lipcu 1981 r. był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Pomorze Zachodnie, a we wrześniu i październiku 1981 r. delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów. 
Ponadto był  współzałożycielem, redaktorem i grafikiem podziemnego pisma „CDN”. W latach 1982-1985 koordynował kolportaż i sam kolportował wydawnictwa podziemne (m.in. „CDN”, „Nadodrze”, „Obraz”, „Tygodnik Mazowsze”), jednocześnie współorganizował kilkuminutowe przerwy w pracy. 
Od 1989 r. pełnił rolę przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie w Stargardzie Szczecińskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej