Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lipka Jarosław

Jarosław Dariusz Lipka

ur. w 1964 roku w m. Kętrzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie brał udział w sporządzeniu i rozwieszaniu plakatów o treści opozycyjnej. Został aresztowany 16 grudnia 1981r. i osadzony w Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Kętrzynie, a następnie przez 3 miesiące był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Olsztynie. Został skazany w trybie doraźnym 29 stycznia 1982 r. wyrokiem Pomorskiego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Olsztynie na 1 rok więzienia i osadzony w Zakładzie Karnym w Bartoszycach. Został zwolniony warunkowo jako nieletni 25 czerwca 1982 r. Skreślono go z listy uczniów. 
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. W latach 1983-1988 był uczestnikiem nieformalnej opozycyjnej grupy młodzieży kętrzyńskiej oraz członkiem grupy samokształceniowej skupionej przy ks. Bronisławie Sroce w Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce.  
Prowadził działalność opozycyjną do 1989. Z tego powodu do 1988 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej