Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Ryszard Kowalski

ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Jan Ryszard Kowalski prowadził działalności opozycyjną w latach 1980-1989. 
Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’ w Koszalinie, drukarzem i kolporterem materiałów bezdebitowych.
W listopadzie 1980 r. został przewodniczącym Komisji Oddziałowej ,,S’’ przy koszalińskich Zakładach Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. W siedzibie Zarządu Regionalnego wspólnie z innymi działaczami założył bibliotekę wydawnictw niezależnych oraz zaangażował się w wydawanie i kolportaż regionalnych czasopism bezdebitowych.
	Po 13.12.1981 r. rozszerzył działalność drukarską oraz kolporterską o ulotki oraz nielegalne pisma ,,CDN’’, ,,Serwis Informacyjny’’, ,,Błyskawica’’.
W związku z działalnością opozycyjną był inwigilowany, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Do 1989 roku był pod obserwacją koszalińskiej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej