Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grządzielski Józef

Józef Grządzielski

ur. w 1956 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Pan Józef Grządzielski od 1976 r. był pracownikiem Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet-Famarol  w Słupsku.
Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Słupsku oraz Komisji Rewizyjnej Komitetu Zakładowego „S”, działalność opozycyjną prowadził w latach 1980-1986.
Po 13.12.1981 r. został współzałożycielem Podziemnej Zakładowej Grupy Specjalnej w Słupsku współorganizując przerwy w pracy każdego 13-tego dnia miesiąca w Famarolu. Od maja do listopada 1982 r. był członkiem Okręgowego Komitetu Oporu „S”.
Na okres od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Wojskowego Obozu Specjalnego w Chełmnie nad Wisłą.  W 1985 r. jako członek wszedł w skład Regionalnej Komisji Koordynacyjnej (RKK) „S”, a następnie w okresie od 1985 r. do 1987 r. do RKK „S” w Słupsku. Drukował podziemne pisma: „Solidarność Słupska” (organ RKK) oraz „Solidarność Regionu” (organ RKW-Regionalna Komisja Wykonawcza). 
Dnia 1.07.1985 r. uczestniczył w strajku w Famarolu, w wyniku którego zwolniono go z pracy. Do 1987 r. był bez stałego zatrudnienia. 
Wielokrotnie go zatrzymywano, w jego mieszkaniu prowadzono liczne przeszukania i rewizje. Dn. 11.04.1986 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Słupsku za kolportaż podziemnej prasy na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN