Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaroszewski Grzegorz

Grzegorz Jaroszewski

ur. w 1952 roku w m. Ciechanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2019
Biogram
Pan Grzegorz Jaroszewski pracował w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, gdzie w 1980 r. został członkiem zakładowej organizacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. kontynuował działalność związkową, która musiała zejść do podziemia. Uczestniczył w organizowaniu pomocy materialnej rodzinom osób uwięzionych i pomocy prawnej dla zatrzymanych. Był współzałożycielem podziemnej struktury o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza Trzeci Szereg  NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie, która działała na terenie województwa bielskiego. W ramach tej organizacji odpowiadał za kolportaż ulotek i publikacji bezdebitowych. Stworzył sieć pośredników i dostawców nielegalnych wydawnictw, uczestniczył też w procesie drukowania tych materiałów. 
Ze względów osobistych na początku 1983 r. ograniczył swoją działalność. W dniu 17 XI 1983 r. został zatrzymany, a następnie aresztowany. W jego mieszkaniu i w miejscu pracy Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła przeszukania. Po wielu przesłuchaniach został zwolniony w dniu 21 XII 1983 r. W dniu 29 II 1984 r. prokurator skierował  przeciwko niemu akt oskarżenia. Postępowanie zostało jednak umorzone na skutek ustawy o amnestii z dnia 21 VII 1984 r. 
W dniu 23 IX 1985 r. SB ponownie dokonała przeszukania jego mieszkania, a on sam na miesiąc został tymczasowo aresztowany pod zarzutem przechowywania nielegalnych wydawnictw. 
W dniu 1 XII 1985 r. wyemigrował wraz z rodziną do Kanady, gdzie mieszkał do śmierci. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej