Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mittelstaedt Piotr

Piotr Mittelstaedt

ur. w 1962 roku w m. Chełmno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
W okresie od sierpnia do grudnia 1981 r. był działaczem Konfederacji Polski Niepodległej. Zakładał i kierował tajnym Komitetem Założycielskim KPN w Chełmnie. Organizował akcje ulotkowe na terenie Chełmna oraz zainicjował odprawienie mszy w intencji ofiar „Grudnia ‘70” w dniu 17 grudnia 1981 r. Został aresztowany dnia 19 grudnia 1981 r. i skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 8 stycznia 1982 r. na karę 3 lat więzienia i pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat za działalność w KPN. Był osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu, następnie w Zakładach Karnych w Koronowie, Włocławku i Potulicach. Został zwolniony z więzienia 17 maja 1983 r. 
Jako student Politechniki Gdańskiej brał udział w kontrmanifestacji pierwszomajowej w Gdańsku w 1985 r., za co został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na 3 miesiące aresztu. Był podejrzewany przez Służbę Bezpieczeństwa o prowadzenie działalności antypaństwowej wśród studentów Politechniki Gdańskiej. Uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska i Chełmna. W 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Toruniu. Przez okres prowadzonej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 3: Polska północna, pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Wojciech Polak, Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, Toruń 2001
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN