Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ligór Eugeniusz
Eugeniusz Ligór
ur. w 1934 roku w m. Zbyczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016

Biogram

Pan Eugeniusz Ligór już w latach 1951-1952 był członkiem nielegalnej organizacji „Wolna Młodzież”, której założeniem była walka z ustrojem PRL i wpływami Związku Radzieckiego na życie gospodarcze, polityczne i kulturalne Polski. 
Za powyższe Pan Eugeniusz Ligór został skazany w 1953 r. na 2,5 roku pozbawienia wolności. W więzieniu w Częstochowie przebywał od 6 X 1953 r. do 7 IV 1955 r. 
W późniejszym czasie został członkiem NSZZ „Solidarność” i doradcą Komisji Zakładowej przy Koniecpolskich Zakładach Płyt Pilśniowych. Za działalność w NSZZ „Solidarność” i nawoływanie do strajku został internowany dn. 19 XII 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony dn. 8 III 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN