Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Michaliszyn

ur. w 1952 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Pan Jan Michaliszyn w 1980 r. był inicjatorem i organizatorem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Związku. Na terenie zakładu pracy kolportował ulotki nawołujące do strajków oraz akcji protestacyjnych. Z powodu swej działalności został internowany 14 maja 1982 r. Umieszczono go początkowo w ośrodku odosobnienia w Głogowie, skąd 30 lipca przewieziono do ośrodka odosobnienia w Grodkowie, gdzie przebywał do 20 września tegoż roku.
Ponownie internowany był od 8 listopada 1982 do 2 lutego 1983 r. w wojskowym obozie specjalnym w Rawiczu. Szkolenie wojskowe rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z obronnością kraju ani z podnoszeniem żołnierskich umiejętności, a służyło jedynie walce z opozycją i stanowiło dotkliwą represję polityczną wobec powołanych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.