Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Włodzimiera Mścisława Pajewska

ur. w 1943 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
Pracownik Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, od 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność”.  W czasie stanu wojennego zaangażowała się w działalność podziemną: w latach 1982–1983 należała do grupy opozycjonistów, zajmującej się drukiem i kolportażem podziemnego pisma „Solidarni” na terenie województwa poznańskiego. W jej mieszkaniu działała drukarnia ww. pisma, wydawanego przez Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. W trakcie przeszukania mieszkania znaleziono powielacz, materiały służące do druku i egzemplarze „Solidarnych”. Ujęto tam również kolporterów z Torunia, którzy przyjechali do Poznania po odbiór bezdebitowych druków. Włodzimiera Pajewska została zatrzymana 26 lutego 1983 r. i osadzona w areszcie, skąd zwolniono ją 26 lipca 1983 r. Postanowieniem z 10 października 1983 r. sąd umorzył postępowanie karne na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN