Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Kochanowski

ur. w 1955 roku w m. Sokółka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Pan Mirosław Kochanowski w latach osiemdziesiątych XX w. był pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (WSNiPCh) w Bolesławcu. W latach 1983-1989 był działaczem środowiska opozycji solidarnościowej w Bolesławcu i członkiem Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu. W zakładzie pracy i na terenie miasta zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw (książek np. Niezależnej Oficyny Wydawniczej i pism, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Ogniwo”, „Region”) oraz ulotek. Współpracował m.in. z Janem Filipkiem, Zbigniewem Razikiem, Franciszkiem Kozdrą. W latach 1988-1989 był członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Oddział w Bolesławcu. W lutego 1989 r. zaangażował się w działalność   Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w WSNiPCh w Bolesławcu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej