Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Mońka

ur. w 1955 roku w m. Gorlice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
W latach 80. był pracownikiem Wydziału Transportu Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik” w Gorlicach. Pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Wydziałowej oraz członka Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Uczestniczył w druku i powielaniu materiałów związkowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemiu. Był organizatorem spotkania nieinternowanych działaczy „Solidarności” na trenie FMWiG „Glinik”. W domu przechowywał dużą ilość materiałów propagandowych (w postaci ulotek i plakatów) sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”. 23 grudnia 1981 r. dokonano rewizji w zajmowanych przez niego pomieszczeniach, a jego samego zatrzymano. Mimo ciągłej inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa w kolejnych latach nadal prowadził działalność opozycyjną m.in. kolportował ulotki na terenie zakładu pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN