Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Krystyna Janeczko

ur. w 1951 roku w m. Opatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
Należała do grupy osób, które jesienią 1980 r. tworzyły struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy „Modilana” w Opatowie, a następnie została przewodniczącą Komisji Zakładowej. Z powodu aktywnej działalności związkowej 13 grudnia 1981 r. została zatrzymana. Po przewiezieniu do Komendy Milicji Obywatelskiej w Opatowie odmówiła podpisania oświadczenia o lojalności i oznajmiła funkcjonariuszowi SB, że w zaistniałej sytuacji będzie się stosować jedynie do poleceń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W związku z powyższym została internowana. Przebywała w areszcie śledczym w Nisku i ośrodku internowania dla kobiet w Gołdapi. Z internowania zwolniona została w dniu 29 kwietnia 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej