Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Jan Knap

ur. w 1955 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Pan Paweł Knap został internowany 24 grudnia 1981 r. pod zarzutem prowadzenia działalności naruszającej porządek publiczny, osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, po czym 7 stycznia 1982 r. przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie, skąd zwolniono go po przeszło dwóch miesiącach, 27 lutego. 
Następnie, w tym samym roku jako pracownik Fabryki Automatów Tokarskich we Wrocławiu był przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność”. Ponownie internowano go 8 listopada 1982 r. w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu, gdzie przebywał do 2 lutego 1983 r. Szkolenie rezerwistów w tej jednostce nie miało nic wspólnego z umacnianiem obronności kraju ani z podnoszeniem żołnierskich umiejętności, a służyło jedynie walce przeciw antykomunistycznej opozycji, będąc dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.