Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karolik Sławomir

Sławomir Ryszard Karolik

ur. w 1957 roku w m. Giżycko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2016
Biogram
Pan Sławomir Ryszard Karolik w działalność opozycyjną zaangażował się już w połowie lat 70. Od 1976 do 1980 r. zajmował się kolportażem prasy niezależnej. Był zwolennikiem tworzenia niezależnych związków zawodowych, walki o prawa pracownicze w zakresie płac i bezpieczeństwa pracy. W latach 1978–1980 współpracował z KOR, następnie KSS KOR. Był jednym z sygnatariuszy ogłoszonej w 1979 r. Karty Praw Robotniczych. 
Od grudnia 1980 r. zaangażował się w pracę NSZZ „Solidarność”. Przyczynił się do zorganizowania drukarni  MKZ w Giżycku i w Suwałkach. Został zatrudniony w MKZ w Giżycku, następnie MKZ Regionu Pojezierze Oddziału Miejskiego „Solidarności” w Giżycku w charakterze pracownika technicznego, gdzie zajmował się drukowaniem „Biuletynu Informacyjnego”. 
Od roku 1978 był wielokrotnie szykanowany, zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany. 23 kwietnia 1979 r. został pobity w trakcie przesłuchania. W sierpniu 1980 r. po próbie zorganizowania strajku w Zakładzie Produkcji Elementów Betonowych „Prefabet-Ełk” w Niegocinie oddelegowano go do zakładu w Suwałkach.
Internowany od 13 grudnia 1981 do 10 lipca 1982 r. Był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. 5 stycznia 1982 r. przeniesiono go do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. 
W listopadzie 1982 r. wyjechał do Francji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej