Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Malinowski Andrzej

Andrzej Malinowski

ur. w 1941 roku w m. Wołkorabiszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016
Biogram
Andrzej Malinowski od 1959 r. był zatrudniony jako spawacz kadłubów na Wydz. K-2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W latach 1964-1982 pracował w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Hydroster” w Gdańsku. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego podczas strajku w sierpniu 1980 r. w „Hydrosterze”. Od grudnia 1980 r. był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZUO „Hydroster” w Gdańsku. Pełnił także funkcję Przewodniczącego Komisji Oddziałowej Zakładu Nr 1. W lipcu 1981 r. został delegatem na I WZD Regionu Gdańskiego, gdzie wybrano go członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Był jednym z współorganizatorów strajku zorganizowanego na terenie ZUO „Hydroster” w Gdańsku w dniach 14-15 grudnia 1981 r. Dzień później został zatrzymany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku został skazany na karę 2 lat i 6 m-cy pozbawienia wolności. Karę odbywał w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz w Zakładzie Karnym w Potulicach. W dnia 19.04.1983 r. został zwolniony warunkowo z odbywania reszty kary. W dniu 29.04.1983 r. opuścił zakład karny. W latach 1983-1989 działał aktywnie w strukturach podziemnych „Solidarności”, gdzie zajmował się kolportażem materiałów antykomunistycznych. W 1985 r. dokonano przeszukania mieszkania Andrzeja Malinowskiego w związku z podejrzeniem, że może on przechowywać wydawnictwa sygnowane przez tzw. Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN