Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dakowski Mirosław

Mirosław Andrzej Dakowski

ur. w 1937 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
W latach 60. był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 1980 r. napisał wraz z Michaiłem Nazarem książkę pt. Solidarnost’ – o raboczem dwiżenii w Polsze i o raboczem dwiżenii w Rossii, wydaną w 1981 r. we Frankfurcie, która była kolportowana w ZSRR i bazach Armii Czerwonej w Polsce. Od wiosny 1981 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy - Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Organizował druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych w Instytucie, a także przerzut tych wydawnictw za granicę. W latach 1982-1983 był autorem artykułów i drukarzem pisma „W okopach”, wydawanego w Instytucie. Współpracował z wydawnictwem Krąg. W 1983 r. z Andrzejem Urbańskim założył podziemną oficynę wydawniczą „Wydawnictwo”, która funkcjonowała do 1985 r. (wydano około 60 tytułów książek i broszur). W latach 1986-1989 publikował w paryskiej „Kulturze”. Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej w latach 1982-1987 był kontrolowany operacyjnie, w 1986 r. został zwolniony z pracy w IBJ oraz wielokrotnie zastrzegano mu prawo wyjazdu za granicę. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów