Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Kajut

ur. w 1952 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 298/2014
Biogram
Andrzej Kajut był członkiem NSZZ” „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Obsługi Technicznej Rolnictwa „Eltor” w Gdańsku. 
Ze względu na kontynuowanie działalności związkowej został internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku  8 V 1982 r. i  osadzony w Zakładzie Karnym w Strzebielinku w okresie 13 XII 1981 – 29 IV 1982.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN