Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozak Kazimierz

Kazimierz Józef Kozak

ur. w 1950 roku w m. Sarnowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Kazimierz Kozak był pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu, w latach 1981-1989 zaangażowanym w działalność podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem nielegalnych pism oraz zbieraniem składek na pomoc osobom internowanym i ich rodzinom. W związku z powyższym był przesłuchiwany, poddany przeszukaniom w miejscu zamieszkania i pracy. W 1986 r. został objęty postępowaniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw, umorzonym postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 12 września 1986 r. na mocy ustawy o amnestii.
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1983-1986 oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1986-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej