Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marcin Mirosław Krzyżański

ur. w 1969 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Będąc uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie w latach 1985-89 członek krakowskich struktur Federacji Młodzieży Walczącej.
Koordynator działań FMW w krakowskich liceach, w szczególności w zakresie akcji ulotkowych oraz kolportażu prasy podziemnej. Uczestnik manifestacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków