Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Orłowska-Jurewicz Zofia

Zofia Orłowska-Jurewicz

ur. w 1954 roku w m. Sopot
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Była zatrudniona jako architekt w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Gdańsku, gdzie do 13 grudnia 1981 r. była szeregowym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego pełniła funkcję łącznika i udzielała aktywnego wsparcia działalności Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność” w organizowaniu konspiracyjnych struktur związkowych.
Z uwagi na to zaangażowanie 22 kwietnia 1982 r. została zatrzymana, a od 24 kwietnia 1982 r. była więziona w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Wolność odzyskała 23 lipca 1982 r.  
30 sierpnia 1985 r. z powodów politycznych wyjechała wraz z rodziną do Kanady. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej