Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mikołajczyk Krzysztof

Krzysztof Andrzej Mikołajczyk

ur. w 1942 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
W latach 80. był pracownikiem Zakładu Energetycznego w Bydgoszczy, jednocześnie prowadził aktywną działalność w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zarówno w strukturach zakładowych jak w i Regionie.
Członkiem NSZZ „Solidarność” został we wrześniu 1980 r., do czerwca 1981 r. zasiadał w składzie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a od listopada 1980 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej w Zakładach Energetycznych Okręgu Północnego w Bydgoszczy. W 1981 r. brał udział jako Delegat w Krajowym Zjeździe Delegatów, gdzie został powoływany do Prezydium KZD. I wybrany wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Energetyki.
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował łączność między zakładowymi strukturami związkowymi, kolportował podziemne wydawnictwa. W związku z tą działalnością 8 września 1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku–Mielęcinie. W czasie uwięzienia wziął udział w dziesięciodniowej głodówce, będącej protestem wobec delegalizacji „Solidarności”. Po zwolnieniu z internowania 8 grudnia 1982 r. współpracował z Komitetem Pomocy Internowanym oraz Komitetem Pomocy Aresztowanym w Bydgoszczy, ponadto współorganizował msze za Ojczyznę w bydgoskich kościołach. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN