Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Węs Mariusz

Mariusz Jacek Węs

ur. w 1966 roku w m. Świdnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Na przełomie maja i czerwca 1986 r. wszedł w skład Ruchu Młodzieży Niezależnej, organizacji zajmującej się kolportażem ulotek i wydawnictw bezdebitowych, organizacją kół samokształceniowych oraz wydawaniem własnych niezależnych publikacji. Zaangażował się również w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów, od kwietnia 1987 r. pełniąc funkcję vice przewodniczącego Komisji Uczelnianej NZS UMCS, uczestnicząc w pracach Komisji Uczelnianej NZS d/s legalizacji na UMCS oraz Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS. W materiałach WUSW w Lublinie z 1988 r., został określony jako czołowy działacz NZS, organizator wieców i manifestacji. Pan Mariusz Węs w dn. 08.03.1988 r. został wraz z grupą studentów zatrzymany w porannym pociągu relacji Lublin-Warszawa, aby nie miał możliwości uczestnictwa w wiecu związanym z obchodami „Marca 68”, mającym odbyć się na Uniwersytecie Warszawskim. Po przeprowadzonej rozmowie ostrzegawczej w godz. popołudniowych został zwolniony. W dn. 30.04.1988 r., na żądanie Wydziału Śledczego WUSW w Lublinie, został ponownie zatrzymany i prewencyjnie osadzony w areszcie RUSW w Lublinie, ze względu na to, jak stwierdzono, że miał zamiar zakłócić obchody 1 maja uczestnicząc w kontrpochodzie organizowanym po Mszy św. w Katedrze Lubelskiej. Po przeprowadzonej rozmowie ostrzegawczej zwolniony został w dn. 01.05.1988 r. Pan Mariusz Węs był inwigilowany w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Suwerenni”, prowadzonej przez WUSW w Lublinie do 31.01.1990 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności hasła rzeczowe: Ruch Młodzieży Niezależnej
    • Encyklopedia Solidarności hasła rzeczowe: Ruch Młodzieży Niezależnej Świt