Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Lassota
ur. w 1944 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015

Biogram

Jerzy Lassota od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Geofizyki Morskiej i Lądowej „Geofizyka” w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową zajmując się kolportażem nielegalnych wydawnictw w miejscu pracy. Został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej  NSZZ "Solidarność oraz był współzałożycielem, redaktorem i drukarzem podziemnego pisma zakładowego „Geofon”.
W latach 1985-1986 brał udział w drukowaniu podziemnego pisma: „Toruński Informator Solidarności” oraz został szefem grupy zajmującej się rozrzucaniem ulotek wzywających do bojkotu wyborów w 1985 r. W latach 1987-1988 był jednym z inicjatorów powstania i działaczem Niezależnego Ruchu Społecznego „Ziemia Chełmińska”. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w 1987 r. dokonano przeszukania jego miejsca zamieszkania, w latach 1983-1988 dwukrotnie zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych i do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN