Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Józefowicz

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Od 1981 r. był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kombinacie Instalacji Sanitarnych – Budownictwa Warszawy.
W 1982 r. był jednym ze współzałożycieli Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności „UNIA”, następnie przeobrażonego w Grupę Polityczną „Niezawisłość”, która w 1986 r. weszła w skład Konfederacji Polski Niepodległej. 
W latach 1982-1987 należał do redakcji „Trybuny Wolności” (pisma MPS „UNIA”), którą także drukował. Przygotowywał również przedruki pisma KOS i innych gazet podziemnych. Drukował pisma zakładowe: „Syrenka-MZK”, „Monter-FSO”.
W latach 1985-1989 był zaangażowany w kolportaż niezależnych wydawnictw m.in. pism: „Świt Niepodległości”, „Tygodnik Mazowsze”, „Głos”, „Gazeta Polska”, „Orzeł Biały”, „PWA”, „Wola” i innych. Uczestniczył w tajnych spotkaniach działaczy i pracach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem podziemnej organizacji i drukarni. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Hasło w internetowym słowniku Stowarzyszenia Wolnego Słowa: słownik-niezaleznidlakultury.pl, dostęp 17.01.2022 r.