Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kapek Zdzisław
Zdzisław Kapek
ur. w 1955 roku w m. Szumarka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Od jesieni 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie. Z powodu zaangażowania w działalność związkową 20 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Strzelcach Opolskich i Kokotku. Z internowania został zwolniony 29 kwietnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej