Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fryjewicz Krzysztof

Krzysztof Lech Fryjewicz

ur. w 1944 roku w m. Zakopane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w hotelu „Kasprowy” w Zakopanem. Członek Komisji Zakładowej związku z miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 30 stycznia 1982 r.
Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. Udostępnił swój dom w Zakopanem na potrzeby wyjazdów wypoczynkowych osób objętych represjami oraz ich rodzin. Zaangażowany w działalność duszpasterstwa ludzi pracy przy sanktuarium pallotynów w Zakopanem na Krzeptówkach. Organizator spotkań z opozycjonistami z terenu całej Polski przebywających w Zakopanem. 
Uczestnik manifestacji w dniu 1 maja 1983 r. w Zakopanem, za udział w której ukarany grzywną. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej