Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śleszyńska Jawiga

Jawiga Helena Śleszyńska

ur. w 1937 roku w m. Kałęczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
W dniach 13-15 grudnia 1981 r. czynnie uczestniczyła w strajku w Hucie „Warszawa”. Od początku 1982 r. brała udział w organizacji służb pilnujących porządku podczas mszy sprawowanych przez ks. Jerzego Popiełuszkę. W latach 1982-1988 zajmowała się współorganizowaniem pielgrzymek, podczas których kolportowała prasę wśród wiernych. Od 1982 r. zbierała składki na pomoc rodzinom więzionych. Jeździła ze sztandarem ,,Solidarności” na msze św. do Piekar Śląskich, Gdańska i Zakopanego. Do 1989 r. prowadziła kolportaż prasy podziemnej wśród pracowników Wydziału Kuźni Huty „Warszawa”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków