Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Grzegorz Daniel

ur. w 1936 roku w m. Dąbrowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
W 1956 r. będąc studentem Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, uczestniczył w październikowym wiecu podchorążych, za co w grudniu został relegowany z uczelni. W okresie 11-14.07.1980 r. kierował strajkiem w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie jako przewodniczący Komitetu Strajkowego, sygnował również osiągnięte w wyniku tego strajku porozumienie. Od początku bardzo aktywnie włączył się w działalność związkową zarówno w swoim zakładzie pracy jak również na forum krajowym. We wrześniu 1980 r. uczestniczył w Krajowym Spotkaniu Zakładowych Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarność” Pracowników Przemysłu Elektromaszynowego w FSC Lublin, gdzie wszedł w skład komisji  do prowadzenia rozmów z komisją rządową, był delegowany do Gdańska gdzie prowadził rozmowy m.in. w sprawie tworzenia Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich, został członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej. W dniu 10.09.1980 r. został wiceprzewodniczącym  Międzyzakładowego Środkowo-Wschodniego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych z siedzibą w Lublinie, występującego następnie pod nazwą Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego i funkcję tę sprawował do lutego 1981 r. Podczas I Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego odbywającego się w okresie kwiecień-maj 1981 r. został wybrany do Zarządu Regionu, gdzie w październiku 1981 r. wszedł w skład Regionalnej Komisji do spraw Wyżywienia i Zaopatrzenia Rynku. Był także delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów, podczas którego działał w Sekcji ds. Polityki Gospodarczej oraz został wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej. W ramach NSZZ „Solidarność” w macierzystym zakładzie pracy Pan Stanisław Daniel sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego a od stycznia 1981 r. wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dn. 13.12.1981 r. Pan Stanisław Daniel został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie do 26.03.1982 r. oraz w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie do 30.04.1982 r. Po delegalizacji związku NSZZ „Solidarność”, w wyniku wyborów do samorządu pracowniczego FSC, odbytych w dn. 30.03.1983 r. wszedł w jego skład. W 1989 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” i delegatem na II Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego. Z powodu swej działalności Pan Stanisław Daniel był kilkukrotnie przesłuchiwany, przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze oraz inwigilowano w oparciu o osobowe źródła informacji i kontrolowano operacyjnie. Wydano także postanowienie o zastrzeżeniu jego wyjazdu za granicę na okres 08.03.1982 - 05.04.1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej