Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Piotr Dumara

ur. w 1965 roku w m. Kętrzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 465/2017
Biogram
Wojciech Piotr Dumara od 1983 r. był członkiem nieformalnej opozycyjnej grupy kętrzyńskiej w składzie: Tomasz Kosior, Jarosław Lipka, Marek Kosior, Tadeusz Arłukowicz, Jarosław Żukowski, Piotr Musiał, Zbigniew Jankowski i Andrzej Kliszewicz. Jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie sporządzał i kolportował ulotki, których treść zawierała m.in. sprzeciw wobec aresztowania Jarosława Lipki i Tomasza Kosiora. Organizował Msze Św. za Ojczyznę, uczestniczył w pielgrzymkach do Częstochowy, brał udział w spotkaniach dyskusyjnych w Świętej Lipce. W 1985 r., po aresztowaniu Adama Dydzińskiego, Jerzego Wielickiego, Andrzeja Romaniuka i Dariusza Ławrytana, Wojciech Piotr Dumara ponownie aktywnie zaangażował się w kolportaż ulotek. Jako student Akademii Medycznej w Gdańsku pomagał w dostarczaniu niezależnych wydawnictw do Kętrzyna. Brał udział w spotkaniach organizowanych przez Federację Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur, pielgrzymkach i manifestacjach w Gdańsku i Warszawie. W latach 1985–1987 rozpowszechniał prasę niezależną: ,,Monit”, ,,Nasze Wiadomości” i inne, a od 1987 r. ,,Larwę” – pismo Federacji Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur. Angażował się w druk pisma ,,Początki Jutra”. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków