Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fus Andrzej

Andrzej Stanisław Fus

ur. w 1953 roku w m. Kłodzko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Pracownik Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych „CeBeA” w Krakowie.
Od jesieni 1980 r. zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Zakładowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w podziemiu, Uczestnik strajku w „CeBeA” w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r., a następnie przewodniczący Tajnej Komisji Zakładowej związku. Współorganizator druku i kolportażu prasy podziemnej w miejscu pracy, m. in. „Kurierka CeBeA”, ale też „Kroniki Małopolskiej”, „Hutnika”, „Solidarności Grzegórzeckiej”, „Solidarność Zwycięży” oraz „Zomorządności”. Zaangażowany w organizację wypoczynku rodzin osób represjonowanych, m. in. na Podhalu oraz we Francji. 
Łącznik podziemnych struktur związkowych zakładów pracy położonych w krakowskiej dzielnicy Krowodrza zrzeszonych w Międzydzielnicowym Komitecie Solidarności w Krakowie
Z związku z podziemną działalnością wielokrotnie zatrzymywany, zaś w dniu 31 października 1983 r. zwolniony z pracy (po blisko trzech kwartałach zatrudniony w Chemicznym Ośrodku Badawczo – Rozwojowym „Chemix”, a następnie na Akademii Górniczo – Hutniczej). W dniu 20 sierpnia 1987 r. zatrzymany podczas transportu maszyn poligraficznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków