Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kubiak Włodzimierz
Włodzimierz Kazimierz Kubiak
ur. w 1944 roku w m. Stawiszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018

Biogram

W latach 1980–1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Zaodrzańskich Zakładach Przemysłu Metalowego „Zastal” w Zielonej Górze. W 1980 r. został wybrany członkiem Komisji Wydziałowej na Wydziale W-2 w miejscu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął nielegalną działalność związkową. W latach 1981–1983, na terenie swojego zakładu pracy, zajmował się kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw politycznych, organizował zbiórki pieniężne na rzecz internowanych i ich rodzin. Był zatrzymywany na 48 godzin, przeprowadzano rewizje w miejscu pracy i miejscu zamieszkania.
 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej