Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kępa Piotr
Piotr Kępa
ur. w 1931 roku w m. Skarżysko-Kamienna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

Należał do aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność”.  W 1981 r. został członkiem etatowym prezydium Komisji Fabrycznej, delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Świętokrzyskiego. Po ogłoszeniu stanu wojennego zaangażował się w organizację pomocy dla rodzin osób internowanych. Udostępniał swoje mieszkanie do organizacji spotkań działaczy opozycyjnych. Od 1982 r. kolporter nielegalnych wydawnictw, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych w FSC w Starachowicach oraz na terenie miasta Starachowice. W dniu 31.08.1982 r. uczestniczył w manifestacji mieszkańców Starachowic protestujących przeciwko stanowi wojennemu. W kolejnych latach brał udział w uroczystościach kościelnych m.in. uroczystości poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność” FSC oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce od starachowickiej „Solidarności”. W 1989 r. zaangażowany w kampanię wyborczą zorganizowaną przez Komitet Obywatelski w Starachowicach. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010