Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zygmunt Tadeusz Szymański
ur. w 1955 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016

Biogram

Pan Zygmunt Tadeusz Szymański w dniach 14-15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajkach w Zakładach Górniczych „Lubin” w Polkowicach. W lutym 1983 r. został aresztowany, a w czerwcu 1983 r. oskarżony o podłożenie ładunków wybuchowych pod gmachem KW PZPR w Legnicy. W listopadzie 1983 r. został skazany na 2 lata więzienia, a Zakład Karny w Łęczycy opuścił w czerwcu 1984 r. - zwolniony na mocy amnestii. Po uwolnieniu kolportował wydawnictwa podziemne, drukowane na terenie Zagłębia Miedziowego.
W latach 1983-1989 był rozpracowywany przez SB w Legnicy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności