Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Adamczyk

ur. w 1955 roku w m. Wojcieszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
W latach 1980-1981 aktywnie zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” na terenie Siedleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego. Pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej Związku w tym przedsiębiorstwie. Aktywny był także w NSZZ "Podlasie" w Siedlcach, a następnie NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Siedlce. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu uczestniczył w kolportażu prasy, wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” i innej literatury bezdebitowej. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami podziemnej „Solidarności” z Siedlec i terenu województwa siedleckiego. W roku 1983 roku był jednym z inicjatorów akcji wywieszenia flagi Solidarności na najwyższym kominie Siedleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej