Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kopko ks. Marian

Marian Józef Kopko ks.

ur. w 1951 roku w m. Nowa Ruda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Ks. Marian Józef Kopko po 13.12.1981 r. współpracował z NSZZ „Solidarność”. Ukrywał działaczy „S” w swoim mieszkaniu, przechowywał i kolportował podziemną prasę i ulotki. 
Od 1985 r. jako wikariusz kościoła Wniebowzięcia NMP w Bielawie organizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Msze za Ojczyznę, wykłady, spotkania i wystawy o tematyce patriotycznej. 
Był inicjatorem wmurowania tablic pamiątkowych poświęconych m.in.: marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – w katedrze św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy i Konfederatom Barskim – w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP w Bielawie. W 1987 r. został skazany przez kolegium ds. wykroczeń za zorganizowanie mszy św. w Bielawie 01.04.1987 r. W 1989 r. zaangażował się w działalność KO Ziemi Dzierżoniowskiej. Był inicjatorem budowy kościołów parafialnych w Polkowicach, Guzicach i Moskorzynie. Ks. Marian Józef Kopko do stycznia 1989 r. był rozpracowywany operacyjnie przez Referat V RUSW w Dzierżoniowie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej