Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Kowalczyk

ur. w 1941 roku w m. Makowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Edward Kowalczyk był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Po zdelegalizowaniu związku i wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w jego podziemnych strukturach. W ramach tej działalności m.in. koordynował druk nielegalnych ulotek. W dniu 28.09.1983 r. został zatrzymany na 48 godzin w związku z podejrzeniem o współudział w wykonywaniu nielegalnych materiałów o treści antypaństwowej. Był aktywnym uczestnikiem Duszpasterstwa Rolników w kościele św. Jana w Radomiu, działał również w grupie osób czuwających każdego miesiąca przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Przywoził z Warszawy literaturę bezdebitową i prowadził jej kolportaż. Pan Edward Kowalczyk dniu 26.05.1988 r. został ukarany karą grzywny za aktywny udział w nielegalnej demonstracji, która odbyła się w Radomiu w dniu 3.05.1988 r. niosąc transparent z napisem „Zaprzestać represji, Uwolnić więźniów politycznych”. Zarzucono mu podjęcie działań w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów. Kilkakrotnie był przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa, a w jego miejscu zamieszkania wielokrotnie dokonywano przeszukań. W dniu 28.11.1988 r. został członkiem utworzonej w Skaryszewie Tymczasowej Rady Gminnej NSZZ „Solidarność” RI, a w styczniu 1989 r. został członkiem Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność" w Zakładach Metalowych im. Gen. Waltera w Radomiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej